Eflani İlçesi Alaçat Köyü
Eflani İlçesi Alaçat Köyü Bilgileri

Alaçat köyü Eflani'nin güneybatısında, 10 km uzaklıktadır. Karabük-Eflani karayolundan 1,5 km içeride olup Çalıkahvesi'nden ayrılan yoldan ulaşılır. Köy güney tarafındaki Koru ormanlığı , doğuda Değirmen başı ve kuzeyde Harmanbaşı gibi yerlerin arasında hafif bir boğazda kuruludur. Evleri sık direk arası taş ve duvarlar çamur sıva ile yapılmış ahşap ve tuğla binalardır. Alaçat köyü, Karapınar, Aşağı ve Yukarı Mahalle adlarında üç mahalleden oluşur. Taş yapıdan olan eski cami yerine 1996 yılında yenisi yapılmış, kadrolu bir cami, Aşağı Mahallede ise mescit vardır.Yukarı Mahalle 10-11 hane açık , 3-4 hane kapalı olmak üzere 15 hane civarındadır. Yukarı mahallenin 500 metre batısında yer alan Aşağı Mahalle , güneyde Çayır harmanı ile kuzeyde Harman başı denilen, karşılıklı yükselen iki büyük tepenin arasında , güneye meyilli bir boğaz da kuruludur. Bayramlarda mahallenin mescit'inde toplanırlar. Güney tarafları ormanlık, batı tarafları ise Kirenler deresi denilen tarla arazisidir. Vakti zamanında civarda en çok demirci ustası bu Aşağı Mahallede olurdu. en çok saban demiri yaparlardı.22 Aralık 2004 tarihinde uğradığım Alaçat köyü aşağı mahallede 4 hane kapalı,10 hane açık olmak üzere toplam 14 hanedir. Aynı zamanda Karapınar mahallesi 4 hane civarındadır. Alaçat köyünün komşuları ise kuzeyde Çalıkahvesi , güneydoğuda Çukurören, batıda Çatak , kuzey batıda Yağlıca köyü bulunmaktadır
Mahalleleri ile birlikte Alaçat köyü toplam 30 hane civarında olup 23 hane açık vaziyettedir. Kandil ve ziyaret adetle devam ettiği gibi , bayramları Yağlıca köyü ile birlikte kutlarlar.

Adının Kaynağı Ve Tarihcesi

Rivayete göre adamın biri ala renkli Atını deneme yada idman için Harman başı düzlüğüne doğru koşturur. Fazla zorlanan Ala At, bu koşturmaya dayanamayarak çatlar ve ölür.Bu olaydan sonra halk, "Ala At çatladı", der. Ve köyün adı "ala" çatlar" dan Alacat olarak kalır. Tabiî ki bu söylentide gerçeklik payı olmadığı gibi doğru da değildir. Zira bu , millet olarak geçmişimizle ilgili ne kadar az şey bildiğimizi gösterir.Hemen her köyümüzde bu böyledir. Alacat adı , Oğuzlar'ın Alayund'lu boyunun adına dayanmaktadır. Alayundlu boyu, Oğuzlar'ın Üçoklar kolunun Dağ-han oğullarından gelir. Bilindiği gibi ala; siyah ve beyaz rengin karışımına denir.Yund- yond ise eski Türklerde at demektir. 386 Yani Alaçat adı, bir Türkmen boyu olan "Alaca atlu'dan"387 gelme olup, harf düşmesi sonucu Alaçat olmuştur. Nitekim Osmanlı döneminde bölge kadıları ile Kütahya mütesellimine, konar-göçer Türkmenlerin iskanına dair gönderilen emirnamede adları geçen Yüreğir, Selmanlu kebir, Buğralar, Gökçeli cemaatleri yanında Alaca Atlu cemaati de vardır.

Bugün Alaçat köyünün , Aşağı Mahalle Yukarı Mahale şeklinde yerleşmiş olması da bunu göstermektedir. Zira bir oymaktan olup iki ayrı yere yerleşen Türkmen cemaati Aşağı-Yukarı öneki ile birlikte oymak adını kullanabilirdi. Örneğin Aşağı Karataş, Yukarı Karataş gibi. Her iki mahalle arasında bulunan büyük ve düz taşlardan oluşan kabristandaki mezarlar, Alaçat köyünün tarihine ışık tutmaktadır. Yaklaşık altı yedi tane Tümülüs şeklindeki tepelerden oluşan mezarlıkta yaptığım inceleme ve araştırmada, bütün gayretlerime rağmen, Osmanlıca kitabeli tarih bölümü kırık vaziyetteki bir mezar taşı dışında tarih kaydına rastlayamadım

Nüfus

1897 yılı 389
Hane : 24 nüfus : 133

1940 yılı 1950 yılı 1960 yılı
Kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam
80 49 129 82 67 149 89 74 163

1970 yılı 1985 yılı 1997yılı 2000 yılı
Kadın erkek toplam
99 85 184 128 101 89

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar : 442
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar : 469 kişidir


Kaynak: H. Lütfi Ersoy'un hazırlamış olduğu Eflani'nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Reklam
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=